1ο Μαθημα

Στο Holistic Life νιώθουμε περήφανοι για το περιβάλλον ασφάλειας και εξειδίκευσης που έχουμε δημιουργήσει. Θεωρούμε πως είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του ασκούμενου και τη μεγιστοποίηση των οφελών, να εξατομικεύουμε  το πρόγραμμα άσκησης.

Οπότε για να ενταχθεί ο ασκούμενος σε οποιαδήποτε ομαδικό πρόγραμμα, θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον 2 ατομικά μαθήματα. Στο πρώτο μάθημα, έμπειρος φυσικοθεραπευτής – εκπαιδευτής αξιολογεί τον ασκούμενο και αναγνωρίζει ιδιαιτερότητες, δυσλειτουργίες και ανάγκες, ώστε  να προχωρήσει σε άμεση συγκρότηση των στόχων άσκησης. Αν κριθεί απαραίτητο από τον εκπαιδευτή ζητείται περαιτέρω αξιολόγηση από τους άμεσους συνεργάτες φυσικοθεραπευτές του Holistic Physio.

Αυτό που μας ξεχωρίζει από οποιοδήποτε ή άλλο studio άσκησης, είναι πως για μας η άσκηση είναι τρόπος ζωής και όχι περιστασιακή ανάγκη. Οι έρευνες δείχνουν ότι το 65% των ανθρώπων που ξεκινούν άσκηση, διακόπτουν μέσα στους επόμενους 3 μήνες, λόγω μυοσκελετικών τραυματισμών  ή/και γιατί το πρόγραμμα άσκησης δεν απευθύνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Οι έμπειροι εκπαιδευτές του Holistic Life και οι φυσικοθεραπευτές του Holistic Physio συνεργάζονται για να προσφέρουν την ιδανική άσκηση για κάθε ασκούμενο ξεχωριστά.

Τμήματα και πρόγραμμα

holistic-physio