Δάφνη-Χριστίνα Γαλανού, εκπαιδεύτρια Yoga

Δάφνη- Χριστίνα Γαλανού, εκπαιδεύτρια Yoga

Τάχος Δημήτρης, εκπαιδευτής Pilates

Τάχος Δημήτρης, εκπαιδευτής Pilates